Useň (koža) je prírodný materiál, ktorý vždy bol, je a bude symbolom kvality a luxusu.Produkt vyrobený z nej má neporovnateľne väčšiu kvalitu a trvácnosť ako produkt vyrobený napríklad z koženky.

V súčasnosti sa v princípe používa rovnaký spôsob spracovania kože ako pred sto rokmi. Zmeny nastali až vďaka zvýšeniu používania špeciálnych strojov, ktoré celý proces urýchľujú. Kože prechádzajú pri spracovaní dvoma fázami: trieslovaním (činením) a konečnou úpravou. Potom nasleduje štiepenie, počas ktorého sa koža delí na dve vrstvy. Tou pravou, silnou a trvácnou kožou, ktorú nazývame derma alebo líce, je vrchná vrstva s hustou vláknitou štruktúrou – plnolíca useň. Druhá vrstva, štiepenka alebo split, má menšiu hustotou, malé množstvo vláken a nízku pružnosť. Je slabšia a náchylná na trhanie, preto sa považuje za vedľajší produkt, avšak i z neho sa vyrábajú rôzne produkty.. Preto nie je koža ako koža.

Proces spracovania kože prechádza niekoľkými štádiami. Po umytí a vysušení je koža pripravená na najdôležitejšiu fázu celého procesu – činenie. Pri vyčinení sa pomocou chemikálií alebo prírodných činiteľov čo sú trieslom vyčinené kože, ktoré prenikajú priamo do dermy sa zvyšuje pevnosť, odolnosť a pružnosť vnútorných tkanív kože. Medzi najčastejšie používané metódy patrí rastlinné, organické a minerálne trieslovanie. Kvalitné druhy kože neobsahujú pentachlórfenol. Po ošetrení trieslovaním už nehrozí, že sa koža znehodnotí (pokazí).

Koža, ktorá už prešla fázou vyčinenia a je pripravená na rezanie, dostala technický názov „wet blue“ (mokrý modrý). V tomto štádiu sa kože triedia podľa miery poškodenia do troch alebo piatich tried, pričom jednotka znamená najvyšší stupeň kvality. Prípravný a trieslovací proces zbaví kožu jej prírodných olejov. Aby však bola koža vhodná na použitie, prírodné mazivo sa musí nahradiť inými prípravkami. V priebehu konečnej úpravy sa koža suší, farbí a mechanickými úpravami sa zlepšujú jej vlastnosti.

Medzi základné vlastnosti a prednosti kože, ktorými ostatné materiály predstihuje patria pevnosť, odolnosť proti opotrebovaniu alebo zrazeniu a pružnosť. Vďaka nim si koža roky udržiava medzi ostatnými materiálmi svoj post nenahraditeľnosti a nenapodobiteľnosti. Kvalitu tohto materiálu predurčuje krajina pôvodu a spôsob opracovania. Preto nie je koža ako koža.

Koža, ktorá už prešla fázou vyčinenia a je pripravená na rezanie, dostala technický názov „wet blue“ (mokrý modrý). V tomto štádiu sa kože triedia podľa miery poškodenia do troch alebo piatich tried, pričom jednotka znamená najvyšší stupeň kvality. Prípravný a trieslovací proces zbaví kožu jej prírodných olejov. Aby však bola koža vhodná na použitie, prírodné mazivo sa musí nahradiť inými prípravkami. V priebehu konečnej úpravy sa koža suší, farbí a mechanickými úpravami sa zlepšujú jej vlastnosti.

Medzi základné vlastnosti a prednosti kože, ktorými ostatné materiály predstihuje, patria pevnosť, odolnosť proti opotrebovaniu alebo zrazeniu a pružnosť. Vďaka nim si koža roky udržiava medzi ostatnými materiálmi svoj post nenahraditeľnosti a nenapodobiteľnosti. Nie je koža ako koža. Kvalitu tohto materiálu predurčuje krajina pôvodu a spôsob opracovania.

Naše kože pochádzajú z prvotriednych garbiarní s 200 ročnou históriou z Nemecka. Z firiem MAH, Hans Reinke, MABO International.

Pri spracovaní surových koží sú dodržané všetky technické, environmentálne a administratívne normy a postupy platné pre EÚ a prešli medzinárodnou kontrolou a skúškami kvality.

Krásu a mimoriadnu kvalitu týchto koží oceňujú tí najnáročnejší zákazníci.

Kože sa vyznačujú stálou farebnosťou, dlhodobou životnosťou a krásou sfarbenia.

Je vyhotovovaná pre čalúnícke účely do luxusných vozidiel a spĺňa tie najvyššie požiadavky na odolnosť a trvácnosť

Samozrejme, tak ako všetko aj ona vyžaduje pozornosť a starostlivosť


Kožu ponúkame v širokej škále farieb a textúr


Oldtimer koža: plnolícna useň, vyčinená rastlinným pôvodom (vetabil), podľa starých originálnych vzorov Mercedes-Benz

Štruktúrovaná textúra kože: plnolícna useň, farbená, bizón pre BMW a klasika pre Mercedes-Benz

Napakoža – hladká useň s jemnou štruktúrou s malými pórmi. Je najcennejším druhom kože vyrobenej z polotovaru prvej kategórie je jemná a mimoriadne pružná anilínová prírodná napa (pružná a mäkká koža, pomenovaná podľa mesta Napa v Kalifornii). Morí sa po celej hrúbke materiálu a možno rozpoznať jej prirodzenú štruktúru. Väčšinou nie je povrchovo upravená, vďaka čomu si zachováva matný vzhľad. Používaná pre Audi (jemná napa, Valcona), BMW, Porsche, Bentley, Lamborghini a Mercedes-Benz, Ferrari – ošetrená tak, aby vydržala vysoké teplotné rozdiely, vysoko odolná proti oderu. Povrch môže byť spracovaný v matnom alebo lesklom prevedení a to v rôznych dizajnoch.

Lakovaná useň – vysoko odolná proti oderu.

Perforovaná useň - hviezdičky/rozety pre Mercedes-Benz.

Useň je živý materiál, ktorý stále pracuje


Časom môže jemne povoliť a prispôsobiť sa Vášmu noseniu. Cena kože, z ktorej kabelku pre Vás vyrobíme, tvorí podstatnú časť ceny hotového výrobku. Kvalitné anilínové morené kože majú vysokú hodnotu.

Opakom toho sú najlacnejšie kože - rôzne farbené druhy kože a štiepenka. Štiepenka (split) by sa však pre svoje vlastnosti vôbec nemala používať na tých častiach koženého tovaru, ktoré prichádzajú do kontaktu s ľudským telom. Napriek tomu sa nájdu aj takí výrobcovia, ktorí na túto skutočnosť ohľad neberú. Nízka cena koženej kabelky svedčí o tom, že sa pri jeho výrobe nepoužila kvalitná pravá koža so zodpovedajúcou hodnotou, čo sa prejaví na jej vlastnostiach.

Vzorkovník